colors

colors

colors

colors

PRECARE

LEEGSTAND GEBRUIKEN ALS WERKPLEK

PRECARE bemiddelt tussen eigenaars van tijdelijk leegstaande gebouwen en artistieke of sociale initiatieven die een atelier, bureau of werkplek zoeken. PRECARE heeft al veertien gebouwen Ė gedurende zes maanden tot vijf jaar Ė in gebruik kunnen nemen en een honderdtal initiatieven en individuen een werkruimte aangeboden.
Het project PRECARE is stopgezet in januari 2010. Deze site fungeert als archief.
PRECAREis een eenvoudig en efficiŽnt instrument om creatieve initiatieven in de stad te versterken door leegstaande gebouwen te herwaarderen als werkruimte. PRECARE is het 'tussengebruik' van leegstaande gebouwen. Het is niet alleen een oplossing voor de nood aan werkruimte in de creatieve sector, het creŽert tegelijk een positieve dynamiek in een buurt waar gebouwen leegstaan.

Na een eerste fase van informele ondersteuning (1999-2003), en een tweede meer gesystematiseerde laboratoriumfase waarin werkinstrumenten werden opgesteld, getest en uitgedragen (2003-2005) werkt PRECARE al bijna twee jaar op een structurele wijze aan de uitbouw van creatieve werkruimtes in tijdelijk leegstaande gebouwen.


PRECARE is een betrouwbare partner voor immobiliŽn-eigenaars in Brussel. De samenwerkingen met publieke en private eigenaars hebben, tot ieders tevredenheid, geleid tot een verlenging van de overeenkomst of de mogelijkheid gecreŽerd om een ander gebouw in gebruik te nemen.
Deze vruchtbare relaties ontstaan mede door een rigide juridische onderbouw van de overeenkomsten die worden aangegaan.

Naast het juridische luik is er expertise i.v.m. veiligheidseisen en verzekeringen en know-how om de ingebruikname van nieuwe ruimtes snel te kunnen realiseren. Deze elementen, samen met de begeleiding van de gebruikers bij het interne beheer, zorgen voor een goed functioneren van de tijdelijke werkplek.


City Mine(d) heeft met PRECARE momenteel zelf werkruimtes in Brussel, Londen en Barcelona die als hubs aan verschillende creatieve initiatieven onderdak bieden. Bovendien opent het jaarlijks tussen 4 en 5 nieuwe gebouwen. In 2008-2009 plant PRECARE voorstudies in Barcelona en Londen die moeten onderzoeken in welke mate het in Brussel ontwikkelde concept transponeerbaar is naar deze steden.

Om de opgedane kennis ter beschikking te stellen aan een breder publiek dan enkel de gebruikers van de gebouwen, wordt een enig loket ontwikkeld.

Dit loket wil zich als bemiddelaar opstellen tussen vraag en aanbod van leegstaande ruimtes, volgt de ontwikkeling van bestaande creatieve plekken op, ondersteunt gebruikers op juridisch, financieel en administratief vlak, en promoot het project naar een breed publiek door middel van tentoonstellingen, opendeurdagen, meetings en conferenties.